ข้อมูลภาพรวมสถิติรายเดือนของปี 2017
 
UIP
Pageviews
Returns
มกราคม 2017
48,761,550
882,122,305
385,599,047
กุมภาพันธ์ 2017
40,376,088 [bullet_down]
639,378,677
310,670,727