ข้อมูลภาพรวมสถิติรายเดือนของปี 2017
 
UIP
Pageviews
Returns
มกราคม 2017
48,761,550
882,122,305
385,599,047
กุมภาพันธ์ 2017
41,660,633 [bullet_down]
657,036,985
321,337,442
มีนาคม 2017
39,148,162 [bullet_down]
527,449,658
320,555,787
เมษายน 2017
34,903,711 [bullet_down]
411,078,950
240,725,374
พฤษภาคม 2017
31,414,051 [bullet_down]
387,571,882
229,695,218