ข้อมูลภาพรวมสถิติรายเดือนของปี 2016
 
UIP
Pageviews
Returns
มกราคม 2016
55,782,059
953,204,317
575,917,229
กุมภาพันธ์ 2016
53,958,203 [bullet_down]
919,689,060
560,536,060
มีนาคม 2016
60,684,933 [bullet_up]
1,054,003,234
650,871,433
เมษายน 2016
58,943,290 [bullet_down]
1,011,715,532
619,738,083
พฤษภาคม 2016
60,987,752 [bullet_up]
1,005,269,562
597,862,233
มิถุนายน 2016
15,950,088 [bullet_down]
255,786,770
149,530,157
กรกฎาคม 2016
63,482,778 [bullet_up]
1,065,132,825
618,693,813
สิงหาคม 2016
56,124,439 [bullet_down]
944,746,547
542,163,054
กันยายน 2016
53,308,501 [bullet_down]
839,713,950
464,713,157
ตุลาคม 2016
55,834,913 [bullet_up]
891,408,152
471,345,704
พฤศจิกายน 2016
48,229,061 [bullet_down]
743,259,024
368,547,680
ธันวาคม 2016
47,771,670 [bullet_down]
737,008,718
354,115,156