ข้อมูลภาพรวมสถิติรายเดือนของปี 2014
 
UIP
Pageviews
Returns
มกราคม 2014
64,242,407
1,594,484,235
1,075,861,382
กุมภาพันธ์ 2014
56,802,580 [bullet_down]
1,391,525,944
928,663,038
มีนาคม 2014
61,722,782 [bullet_up]
1,492,611,876
978,890,292
เมษายน 2014
41,326,095 [bullet_down]
741,253,724
462,356,506
พฤษภาคม 2014
35,627,081 [bullet_down]
582,143,991
352,942,291
มิถุนายน 2014
43,749,901 [bullet_up]
642,296,461
385,455,105
กรกฎาคม 2014
57,842,639 [bullet_up]
792,669,405
454,038,362
สิงหาคม 2014
57,860,874 [bullet_up]
766,236,863
437,304,815
กันยายน 2014
58,625,298 [bullet_up]
829,098,078
482,285,537
ตุลาคม 2014
59,919,159 [bullet_up]
878,122,097
538,435,330
พฤศจิกายน 2014
56,034,625 [bullet_down]
812,581,048
490,652,829
ธันวาคม 2014
57,965,331 [bullet_up]
825,690,950
492,837,011