ข้อมูลภาพรวมสถิติรายเดือนของปี 2013
 
UIP
Pageviews
Returns
มกราคม 2013
64,746,713
1,782,837,561
1,339,393,595
กุมภาพันธ์ 2013
59,696,280 [bullet_down]
1,594,193,268
1,197,221,755
มีนาคม 2013
68,667,985 [bullet_up]
1,846,316,352
1,337,067,580
เมษายน 2013
63,322,578 [bullet_down]
1,675,930,010
1,201,151,485
พฤษภาคม 2013
66,182,008 [bullet_up]
1,708,055,464
1,229,011,803
มิถุนายน 2013
64,719,612 [bullet_down]
1,617,651,882
1,173,484,719
กรกฎาคม 2013
68,517,222 [bullet_up]
1,697,387,884
1,224,854,372
สิงหาคม 2013
62,024,521 [bullet_down]
1,581,994,956
1,138,630,758
กันยายน 2013
63,034,859 [bullet_up]
1,621,082,454
1,120,076,414
ตุลาคม 2013
64,824,954 [bullet_up]
1,617,095,227
1,144,158,465
พฤศจิกายน 2013
58,054,826 [bullet_down]
1,364,099,124
969,041,114
ธันวาคม 2013
55,907,159 [bullet_down]
1,336,261,851
916,274,676