ข้อมูลภาพรวมสถิติรายเดือนของปี 2010
 
UIP
Pageviews
Returns
มกราคม 2010
37,737,846
1,552,385,006
975,385,772
กุมภาพันธ์ 2010
35,157,838 [bullet_down]
1,482,188,627
953,940,877
มีนาคม 2010
40,951,361 [bullet_up]
1,817,011,069
1,184,921,372
เมษายน 2010
38,740,153 [bullet_down]
1,691,996,069
1,134,633,284
พฤษภาคม 2010
41,548,765 [bullet_up]
1,818,437,384
1,226,228,860
มิถุนายน 2010
40,773,330 [bullet_down]
1,829,004,910
1,237,803,582
กรกฎาคม 2010
44,193,810 [bullet_up]
1,945,260,187
1,325,608,552
สิงหาคม 2010
40,158,152 [bullet_down]
1,664,114,814
1,129,669,245
กันยายน 2010
44,378,129 [bullet_up]
1,877,288,663
1,279,536,550
ตุลาคม 2010
50,691,196 [bullet_up]
2,146,206,542
1,472,146,488
พฤศจิกายน 2010
43,070,935 [bullet_down]
1,739,763,585
1,199,011,821
ธันวาคม 2010
45,031,765 [bullet_up]
1,799,585,689
1,232,676,716