ข้อมูลภาพรวมสถิติรายเดือนของปี 2007
 
UIP
Pageviews
Returns
ธันวาคม 2007
1,288,242
13,760,117
8,511,544