ข้อมูลภาพรวมสถิติรายชั่วโมงของวันที่ 11 เดือนมกราคม ปี 2017
 
UIP
Pageviews
Returns
ชั่วโมงที่ 0
203,455
1,089,818
522,787
ชั่วโมงที่ 1
141,438 [bullet_down]
823,994
384,494
ชั่วโมงที่ 2
103,492 [bullet_down]
643,058
276,455
ชั่วโมงที่ 3
82,335 [bullet_down]
528,108
216,830
ชั่วโมงที่ 4
76,360 [bullet_down]
465,524
186,432
ชั่วโมงที่ 5
101,409 [bullet_up]
499,403
195,817
ชั่วโมงที่ 6
150,353 [bullet_up]
635,401
234,731
ชั่วโมงที่ 7
188,684 [bullet_up]
808,686
296,876
ชั่วโมงที่ 8
228,725 [bullet_up]
1,019,129
398,318
ชั่วโมงที่ 9
269,336 [bullet_up]
1,254,695
522,332
ชั่วโมงที่ 10
285,939 [bullet_up]
1,356,707
591,262
ชั่วโมงที่ 11
287,628 [bullet_up]
1,363,886
588,278
ชั่วโมงที่ 12
299,444 [bullet_up]
1,373,239
581,203
ชั่วโมงที่ 13
315,905 [bullet_up]
1,502,509
647,773
ชั่วโมงที่ 14
330,425 [bullet_up]
1,552,924
662,175
ชั่วโมงที่ 15
330,633 [bullet_up]
1,555,750
634,999
ชั่วโมงที่ 16
325,317 [bullet_down]
1,483,846
618,411
ชั่วโมงที่ 17
316,590 [bullet_down]
1,417,649
594,552
ชั่วโมงที่ 18
327,511 [bullet_up]
1,467,974
628,228
ชั่วโมงที่ 19
350,883 [bullet_up]
1,633,727
713,064
ชั่วโมงที่ 20
381,202 [bullet_up]
1,814,038
809,811
ชั่วโมงที่ 21
401,336 [bullet_up]
1,937,248
864,231
ชั่วโมงที่ 22
371,472 [bullet_down]
1,833,762
826,434
ชั่วโมงที่ 23
292,262 [bullet_down]
1,491,894
682,173
สรุปสถิติรายวัน
(ไม่ใช่ผลรวมรายชั่วโมง)
1,617,569
29,552,969
12,677,666