ข้อมูลสถิติรายเดือนของปี 2017 ของ www.eit.or.th
 
UIP
Pageviews
Returns
มกราคม 2017
380
795
384
กุมภาพันธ์ 2017
346 [bullet_down]
669
303
มีนาคม 2017
325 [bullet_down]
682
347