ข้อมูลสถิติรายเดือนของปี 2017 ของ www.eit.or.th
 
UIP
Pageviews
Returns
มกราคม 2017
380
795
384
กุมภาพันธ์ 2017
346 [bullet_down]
669
303
มีนาคม 2017
369 [bullet_up]
738
359
เมษายน 2017
285 [bullet_down]
600
297
พฤษภาคม 2017
332 [bullet_up]
754
375
มิถุนายน 2017
254 [bullet_down]
525
243
กรกฎาคม 2017
215 [bullet_down]
397
172