ข้อมูลสถิติรายชั่วโมงของวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2015 ของ www.eit.or.th
 
UIP
Pageviews
Returns
ชั่วโมงที่ 0
1
14
14
ชั่วโมงที่ 1
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 2
0
0
0
ชั่วโมงที่ 3
0
0
0
ชั่วโมงที่ 4
0
0
0
ชั่วโมงที่ 5
0
0
0
ชั่วโมงที่ 6
0
0
0
ชั่วโมงที่ 7
0
0
0
ชั่วโมงที่ 8
0
0
0
ชั่วโมงที่ 9
4 [bullet_up]
4
2
ชั่วโมงที่ 10
6 [bullet_up]
18
4
ชั่วโมงที่ 11
3 [bullet_down]
9
1
ชั่วโมงที่ 12
3
10
7
ชั่วโมงที่ 13
2 [bullet_down]
2
2
ชั่วโมงที่ 14
2
2
0
ชั่วโมงที่ 15
4 [bullet_up]
26
24
ชั่วโมงที่ 16
4
5
1
ชั่วโมงที่ 17
1 [bullet_down]
1
0
ชั่วโมงที่ 18
1
1
0
ชั่วโมงที่ 19
1
2
0
ชั่วโมงที่ 20
1
1
0
ชั่วโมงที่ 21
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 22
2 [bullet_up]
4
2
ชั่วโมงที่ 23
1 [bullet_down]
1
0
สรุปสถิติรายวัน
(ไม่ใช่ผลรวมรายชั่วโมง)
33
100
57