ข้อมูลสถิติรายชั่วโมงของวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2015 ของ www.eit.or.th
 
UIP
Pageviews
Returns
ชั่วโมงที่ 0
0
0
0
ชั่วโมงที่ 1
0
0
0
ชั่วโมงที่ 2
1 [bullet_up]
1
0
ชั่วโมงที่ 3
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 4
0
0
0
ชั่วโมงที่ 5
0
0
0
ชั่วโมงที่ 6
1 [bullet_up]
1
0
ชั่วโมงที่ 7
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 8
4 [bullet_up]
10
9
ชั่วโมงที่ 9
2 [bullet_down]
2
1
ชั่วโมงที่ 10
2
2
1
ชั่วโมงที่ 11
3 [bullet_up]
3
2
ชั่วโมงที่ 12
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 13
6 [bullet_up]
6
2
ชั่วโมงที่ 14
5 [bullet_down]
6
3
ชั่วโมงที่ 15
2 [bullet_down]
2
2
ชั่วโมงที่ 16
1 [bullet_down]
1
0
ชั่วโมงที่ 17
1
3
3
ชั่วโมงที่ 18
3 [bullet_up]
7
4
ชั่วโมงที่ 19
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 20
1 [bullet_up]
1
0
ชั่วโมงที่ 21
1
1
1
ชั่วโมงที่ 22
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 23
0
0
0
สรุปสถิติรายวัน
(ไม่ใช่ผลรวมรายชั่วโมง)
31
46
28