ข้อมูลสถิติรายชั่วโมงของวันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2015 ของ www.eit.or.th
 
UIP
Pageviews
Returns
ชั่วโมงที่ 0
0
0
0
ชั่วโมงที่ 1
1 [bullet_up]
1
1
ชั่วโมงที่ 2
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 3
0
0
0
ชั่วโมงที่ 4
0
0
0
ชั่วโมงที่ 5
2 [bullet_up]
2
0
ชั่วโมงที่ 6
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 7
1 [bullet_up]
1
0
ชั่วโมงที่ 8
1
1
0
ชั่วโมงที่ 9
2 [bullet_up]
2
0
ชั่วโมงที่ 10
2
2
0
ชั่วโมงที่ 11
3 [bullet_up]
3
0
ชั่วโมงที่ 12
2 [bullet_down]
2
2
ชั่วโมงที่ 13
3 [bullet_up]
4
2
ชั่วโมงที่ 14
3
5
0
ชั่วโมงที่ 15
2 [bullet_down]
8
6
ชั่วโมงที่ 16
2
2
0
ชั่วโมงที่ 17
1 [bullet_down]
1
0
ชั่วโมงที่ 18
1
1
1
ชั่วโมงที่ 19
1
9
9
ชั่วโมงที่ 20
1
1
1
ชั่วโมงที่ 21
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 22
0
0
0
ชั่วโมงที่ 23
0
0
0
สรุปสถิติรายวัน
(ไม่ใช่ผลรวมรายชั่วโมง)
27
45
22