ข้อมูลสถิติรายชั่วโมงของวันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2015 ของ www.eit.or.th
 
UIP
Pageviews
Returns
ชั่วโมงที่ 0
1
2
1
ชั่วโมงที่ 1
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 2
0
0
0
ชั่วโมงที่ 3
0
0
0
ชั่วโมงที่ 4
0
0
0
ชั่วโมงที่ 5
0
0
0
ชั่วโมงที่ 6
0
0
0
ชั่วโมงที่ 7
1 [bullet_up]
2
0
ชั่วโมงที่ 8
1
6
6
ชั่วโมงที่ 9
1
3
2
ชั่วโมงที่ 10
1
1
0
ชั่วโมงที่ 11
3 [bullet_up]
7
6
ชั่วโมงที่ 12
1 [bullet_down]
17
17
ชั่วโมงที่ 13
2 [bullet_up]
7
7
ชั่วโมงที่ 14
1 [bullet_down]
2
1
ชั่วโมงที่ 15
1
1
0
ชั่วโมงที่ 16
1
11
5
ชั่วโมงที่ 17
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 18
2 [bullet_up]
5
2
ชั่วโมงที่ 19
1 [bullet_down]
4
3
ชั่วโมงที่ 20
1
2
0
ชั่วโมงที่ 21
2 [bullet_up]
3
0
ชั่วโมงที่ 22
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 23
1 [bullet_up]
6
2
สรุปสถิติรายวัน
(ไม่ใช่ผลรวมรายชั่วโมง)
18
79
52