ข้อมูลสถิติรายชั่วโมงของวันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2015 ของ www.eit.or.th
 
UIP
Pageviews
Returns
ชั่วโมงที่ 0
1
1
1
ชั่วโมงที่ 1
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 2
0
0
0
ชั่วโมงที่ 3
0
0
0
ชั่วโมงที่ 4
0
0
0
ชั่วโมงที่ 5
0
0
0
ชั่วโมงที่ 6
0
0
0
ชั่วโมงที่ 7
1 [bullet_up]
1
0
ชั่วโมงที่ 8
2 [bullet_up]
2
1
ชั่วโมงที่ 9
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 10
1 [bullet_up]
1
0
ชั่วโมงที่ 11
2 [bullet_up]
2
1
ชั่วโมงที่ 12
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 13
0
0
0
ชั่วโมงที่ 14
1 [bullet_up]
1
0
ชั่วโมงที่ 15
1
1
0
ชั่วโมงที่ 16
1
1
1
ชั่วโมงที่ 17
1
2
0
ชั่วโมงที่ 18
1
1
0
ชั่วโมงที่ 19
1
1
1
ชั่วโมงที่ 20
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 21
0
0
0
ชั่วโมงที่ 22
2 [bullet_up]
19
17
ชั่วโมงที่ 23
1 [bullet_down]
1
0
สรุปสถิติรายวัน
(ไม่ใช่ผลรวมรายชั่วโมง)
15
34
22