ข้อมูลสถิติรายชั่วโมงของวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2015 ของ www.eit.or.th
 
UIP
Pageviews
Returns
ชั่วโมงที่ 0
0
0
0
ชั่วโมงที่ 1
0
0
0
ชั่วโมงที่ 2
0
0
0
ชั่วโมงที่ 3
0
0
0
ชั่วโมงที่ 4
1 [bullet_up]
1
1
ชั่วโมงที่ 5
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 6
0
0
0
ชั่วโมงที่ 7
0
0
0
ชั่วโมงที่ 8
1 [bullet_up]
5
5
ชั่วโมงที่ 9
1
1
0
ชั่วโมงที่ 10
3 [bullet_up]
4
3
ชั่วโมงที่ 11
1 [bullet_down]
1
0
ชั่วโมงที่ 12
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 13
2 [bullet_up]
2
0
ชั่วโมงที่ 14
2
6
3
ชั่วโมงที่ 15
4 [bullet_up]
5
2
ชั่วโมงที่ 16
2 [bullet_down]
3
2
ชั่วโมงที่ 17
2
2
2
ชั่วโมงที่ 18
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 19
0
0
0
ชั่วโมงที่ 20
2 [bullet_up]
2
1
ชั่วโมงที่ 21
1 [bullet_down]
1
1
ชั่วโมงที่ 22
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 23
0
0
0
สรุปสถิติรายวัน
(ไม่ใช่ผลรวมรายชั่วโมง)
21
33
20