ข้อมูลสถิติรายชั่วโมงของวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2015 ของ www.eit.or.th
 
UIP
Pageviews
Returns
ชั่วโมงที่ 0
0
0
0
ชั่วโมงที่ 1
0
0
0
ชั่วโมงที่ 2
0
0
0
ชั่วโมงที่ 3
0
0
0
ชั่วโมงที่ 4
0
0
0
ชั่วโมงที่ 5
0
0
0
ชั่วโมงที่ 6
0
0
0
ชั่วโมงที่ 7
0
0
0
ชั่วโมงที่ 8
1 [bullet_up]
1
0
ชั่วโมงที่ 9
1
1
1
ชั่วโมงที่ 10
1
1
0
ชั่วโมงที่ 11
2 [bullet_up]
3
2
ชั่วโมงที่ 12
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 13
1 [bullet_up]
1
0
ชั่วโมงที่ 14
3 [bullet_up]
5
2
ชั่วโมงที่ 15
1 [bullet_down]
1
0
ชั่วโมงที่ 16
2 [bullet_up]
2
0
ชั่วโมงที่ 17
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 18
0
0
0
ชั่วโมงที่ 19
1 [bullet_up]
1
1
ชั่วโมงที่ 20
2 [bullet_up]
6
4
ชั่วโมงที่ 21
2
2
0
ชั่วโมงที่ 22
1 [bullet_down]
1
0
ชั่วโมงที่ 23
2 [bullet_up]
3
1
สรุปสถิติรายวัน
(ไม่ใช่ผลรวมรายชั่วโมง)
20
28
11