ข้อมูลสถิติรายชั่วโมงของวันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2015 ของ www.eit.or.th
 
UIP
Pageviews
Returns
ชั่วโมงที่ 0
0
0
0
ชั่วโมงที่ 1
0
0
0
ชั่วโมงที่ 2
0
0
0
ชั่วโมงที่ 3
0
0
0
ชั่วโมงที่ 4
0
0
0
ชั่วโมงที่ 5
0
0
0
ชั่วโมงที่ 6
0
0
0
ชั่วโมงที่ 7
0
0
0
ชั่วโมงที่ 8
0
0
0
ชั่วโมงที่ 9
6 [bullet_up]
13
9
ชั่วโมงที่ 10
6
6
2
ชั่วโมงที่ 11
6
15
9
ชั่วโมงที่ 12
2 [bullet_down]
2
1
ชั่วโมงที่ 13
2
2
0
ชั่วโมงที่ 14
1 [bullet_down]
1
0
ชั่วโมงที่ 15
1
2
2
ชั่วโมงที่ 16
2 [bullet_up]
7
6
ชั่วโมงที่ 17
2
4
2
ชั่วโมงที่ 18
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 19
1 [bullet_up]
2
1
ชั่วโมงที่ 20
1
1
0
ชั่วโมงที่ 21
1
1
0
ชั่วโมงที่ 22
1
1
0
ชั่วโมงที่ 23
0 [bullet_down]
0
0
สรุปสถิติรายวัน
(ไม่ใช่ผลรวมรายชั่วโมง)
32
57
32