ข้อมูลสถิติรายชั่วโมงของวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2015 ของ www.eit.or.th
 
UIP
Pageviews
Returns
ชั่วโมงที่ 0
0
0
0
ชั่วโมงที่ 1
1 [bullet_up]
2
1
ชั่วโมงที่ 2
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 3
0
0
0
ชั่วโมงที่ 4
0
0
0
ชั่วโมงที่ 5
0
0
0
ชั่วโมงที่ 6
1 [bullet_up]
1
1
ชั่วโมงที่ 7
1
1
0
ชั่วโมงที่ 8
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 9
2 [bullet_up]
5
4
ชั่วโมงที่ 10
2
2
1
ชั่วโมงที่ 11
7 [bullet_up]
17
11
ชั่วโมงที่ 12
1 [bullet_down]
3
3
ชั่วโมงที่ 13
2 [bullet_up]
3
1
ชั่วโมงที่ 14
5 [bullet_up]
6
4
ชั่วโมงที่ 15
4 [bullet_down]
4
1
ชั่วโมงที่ 16
2 [bullet_down]
2
1
ชั่วโมงที่ 17
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 18
4 [bullet_up]
6
6
ชั่วโมงที่ 19
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 20
2 [bullet_up]
3
2
ชั่วโมงที่ 21
3 [bullet_up]
3
1
ชั่วโมงที่ 22
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 23
0
0
0
สรุปสถิติรายวัน
(ไม่ใช่ผลรวมรายชั่วโมง)
35
58
37