ข้อมูลสถิติรายชั่วโมงของวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2015 ของ www.eit.or.th
 
UIP
Pageviews
Returns
ชั่วโมงที่ 0
2
2
1
ชั่วโมงที่ 1
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 2
0
0
0
ชั่วโมงที่ 3
0
0
0
ชั่วโมงที่ 4
0
0
0
ชั่วโมงที่ 5
0
0
0
ชั่วโมงที่ 6
0
0
0
ชั่วโมงที่ 7
0
0
0
ชั่วโมงที่ 8
0
0
0
ชั่วโมงที่ 9
3 [bullet_up]
4
1
ชั่วโมงที่ 10
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 11
5 [bullet_up]
7
0
ชั่วโมงที่ 12
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 13
0
0
0
ชั่วโมงที่ 14
2 [bullet_up]
2
0
ชั่วโมงที่ 15
3 [bullet_up]
3
1
ชั่วโมงที่ 16
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 17
0
0
0
ชั่วโมงที่ 18
0
0
0
ชั่วโมงที่ 19
0
0
0
ชั่วโมงที่ 20
0
0
0
ชั่วโมงที่ 21
0
0
0
ชั่วโมงที่ 22
0
0
0
ชั่วโมงที่ 23
1 [bullet_up]
1
0
สรุปสถิติรายวัน
(ไม่ใช่ผลรวมรายชั่วโมง)
15
19
3