ข้อมูลสถิติรายชั่วโมงของวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2015 ของ www.eit.or.th
 
UIP
Pageviews
Returns
ชั่วโมงที่ 0
0
0
0
ชั่วโมงที่ 1
1 [bullet_up]
1
1
ชั่วโมงที่ 2
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 3
0
0
0
ชั่วโมงที่ 4
0
0
0
ชั่วโมงที่ 5
0
0
0
ชั่วโมงที่ 6
1 [bullet_up]
1
0
ชั่วโมงที่ 7
1
1
0
ชั่วโมงที่ 8
1
1
0
ชั่วโมงที่ 9
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 10
5 [bullet_up]
7
5
ชั่วโมงที่ 11
2 [bullet_down]
3
2
ชั่วโมงที่ 12
1 [bullet_down]
13
12
ชั่วโมงที่ 13
4 [bullet_up]
7
6
ชั่วโมงที่ 14
1 [bullet_down]
1
0
ชั่วโมงที่ 15
2 [bullet_up]
2
1
ชั่วโมงที่ 16
4 [bullet_up]
7
3
ชั่วโมงที่ 17
1 [bullet_down]
1
0
ชั่วโมงที่ 18
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 19
3 [bullet_up]
5
2
ชั่วโมงที่ 20
2 [bullet_down]
2
0
ชั่วโมงที่ 21
2
5
3
ชั่วโมงที่ 22
2
2
0
ชั่วโมงที่ 23
0 [bullet_down]
0
0
สรุปสถิติรายวัน
(ไม่ใช่ผลรวมรายชั่วโมง)
32
59
35