ข้อมูลสถิติรายชั่วโมงของวันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2015 ของ www.eit.or.th
 
UIP
Pageviews
Returns
ชั่วโมงที่ 0
0
0
0
ชั่วโมงที่ 1
0
0
0
ชั่วโมงที่ 2
0
0
0
ชั่วโมงที่ 3
0
0
0
ชั่วโมงที่ 4
0
0
0
ชั่วโมงที่ 5
1 [bullet_up]
1
0
ชั่วโมงที่ 6
1
1
0
ชั่วโมงที่ 7
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 8
1 [bullet_up]
1
0
ชั่วโมงที่ 9
1
1
0
ชั่วโมงที่ 10
5 [bullet_up]
10
5
ชั่วโมงที่ 11
6 [bullet_up]
19
16
ชั่วโมงที่ 12
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 13
0
0
0
ชั่วโมงที่ 14
5 [bullet_up]
13
9
ชั่วโมงที่ 15
6 [bullet_up]
9
5
ชั่วโมงที่ 16
2 [bullet_down]
2
1
ชั่วโมงที่ 17
1 [bullet_down]
1
1
ชั่วโมงที่ 18
0 [bullet_down]
0
0
ชั่วโมงที่ 19
4 [bullet_up]
9
5
ชั่วโมงที่ 20
3 [bullet_down]
3
1
ชั่วโมงที่ 21
3
3
0
ชั่วโมงที่ 22
3
3
0
ชั่วโมงที่ 23
1 [bullet_down]
1
0
สรุปสถิติรายวัน
(ไม่ใช่ผลรวมรายชั่วโมง)
40
77
43