ข้อมูลสถิติรายวันของเดือนพฤษภาคม ปี 2017 ของ www.eit.or.th
 
UIP
Pageviews
Returns
1 พฤษภาคม 2017
4
6
2
2 พฤษภาคม 2017
11 [bullet_up]
25
16
3 พฤษภาคม 2017
13 [bullet_up]
13
0
4 พฤษภาคม 2017
19 [bullet_up]
61
40
5 พฤษภาคม 2017
15 [bullet_down]
53
37
6 พฤษภาคม 2017
7 [bullet_down]
10
2
7 พฤษภาคม 2017
3 [bullet_down]
6
3
8 พฤษภาคม 2017
15 [bullet_up]
52
32
9 พฤษภาคม 2017
16 [bullet_up]
28
13
10 พฤษภาคม 2017
6 [bullet_down]
6
1
11 พฤษภาคม 2017
8 [bullet_up]
9
1
12 พฤษภาคม 2017
10 [bullet_up]
13
2
13 พฤษภาคม 2017
9 [bullet_down]
14
4
14 พฤษภาคม 2017
12 [bullet_up]
28
15
15 พฤษภาคม 2017
10 [bullet_down]
10
0
16 พฤษภาคม 2017
17 [bullet_up]
45
11
17 พฤษภาคม 2017
22 [bullet_up]
62
32
18 พฤษภาคม 2017
20 [bullet_down]
41
19
19 พฤษภาคม 2017
14 [bullet_down]
18
4
20 พฤษภาคม 2017
4 [bullet_down]
10
4
21 พฤษภาคม 2017
6 [bullet_up]
22
14
22 พฤษภาคม 2017
15 [bullet_up]
20
4
23 พฤษภาคม 2017
13 [bullet_down]
30
16
24 พฤษภาคม 2017
11 [bullet_down]
18
4
25 พฤษภาคม 2017
9 [bullet_down]
90
79
26 พฤษภาคม 2017
5 [bullet_down]
6
1
27 พฤษภาคม 2017
5
5
0
28 พฤษภาคม 2017
5
6
1
29 พฤษภาคม 2017
12 [bullet_up]
21
12
30 พฤษภาคม 2017
5 [bullet_down]
7
1
31 พฤษภาคม 2017
11 [bullet_up]
19
5