ข้อมูลสถิติรายวันของเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2015 ของ www.eit.or.th
 
UIP
Pageviews
Returns
1 กุมภาพันธ์ 2015
14
19
4
2 กุมภาพันธ์ 2015
44 [bullet_up]
70
24
3 กุมภาพันธ์ 2015
31 [bullet_down]
46
28
4 กุมภาพันธ์ 2015
26 [bullet_down]
31
11
5 กุมภาพันธ์ 2015
33 [bullet_up]
100
57
6 กุมภาพันธ์ 2015
31 [bullet_down]
44
19
7 กุมภาพันธ์ 2015
12 [bullet_down]
18
7
8 กุมภาพันธ์ 2015
18 [bullet_up]
50
32
9 กุมภาพันธ์ 2015
30 [bullet_up]
62
34
10 กุมภาพันธ์ 2015
40 [bullet_up]
77
43
11 กุมภาพันธ์ 2015
32 [bullet_down]
59
35
12 กุมภาพันธ์ 2015
33 [bullet_up]
74
52
13 กุมภาพันธ์ 2015
15 [bullet_down]
19
3
14 กุมภาพันธ์ 2015
17 [bullet_up]
74
61
15 กุมภาพันธ์ 2015
12 [bullet_down]
15
3
16 กุมภาพันธ์ 2015
35 [bullet_up]
58
37
17 กุมภาพันธ์ 2015
32 [bullet_down]
57
32
18 กุมภาพันธ์ 2015
20 [bullet_down]
28
11
19 กุมภาพันธ์ 2015
21 [bullet_up]
33
20
20 กุมภาพันธ์ 2015
23 [bullet_up]
35
14
21 กุมภาพันธ์ 2015
16 [bullet_down]
27
16
22 กุมภาพันธ์ 2015
15 [bullet_down]
34
22
23 กุมภาพันธ์ 2015
14 [bullet_down]
39
25
24 กุมภาพันธ์ 2015
18 [bullet_up]
79
52
25 กุมภาพันธ์ 2015
26 [bullet_up]
41
27
26 กุมภาพันธ์ 2015
27 [bullet_up]
45
22
27 กุมภาพันธ์ 2015
10 [bullet_down]
13
7
28 กุมภาพันธ์ 2015
7 [bullet_down]
9
0