ข้อมูลสถิติรายปีของ www.chiangraifocus.com
 
UIP
Pageviews
Returns
ปี 2009
1,003,723
4,655,738
3,117,251
ปี 2010
3,949,457
37,997,704
31,425,031
ปี 2011
6,317,720
81,903,829
71,111,792
ปี 2012
13,120,321
148,745,318
133,877,224
ปี 2013
15,287,577
142,106,577
120,463,494
ปี 2014
15,134,462
119,967,833
94,845,260
ปี 2015
15,141,547
106,557,832
81,411,817
ปี 2016
13,330,131
86,338,839
63,600,222
ปี 2017
5,918,035
33,567,516
24,172,696