ข้อมูลสถิติรายเดือนของปี 2017 ของ www.chiangraifocus.com
 
UIP
Pageviews
Returns
มกราคม 2017
1,100,775
6,016,367
4,255,903
กุมภาพันธ์ 2017
890,717 [bullet_down]
5,053,001
3,638,695