ข้อมูลสถิติรายเดือนของปี 2017 ของ www.chiangraifocus.com
 
UIP
Pageviews
Returns
มกราคม 2017
1,100,775
6,016,367
4,255,903
กุมภาพันธ์ 2017
923,458 [bullet_down]
5,251,625
3,784,444
มีนาคม 2017
955,670 [bullet_up]
5,694,368
4,129,040
เมษายน 2017
855,277 [bullet_down]
4,756,404
3,416,334
พฤษภาคม 2017
543,922 [bullet_down]
3,104,594
2,233,964
มิถุนายน 2017
867,839 [bullet_up]
4,954,758
3,596,197
กรกฎาคม 2017
671,094 [bullet_down]
3,789,400
2,756,814