ข้อมูลสถิติรายเดือนของปี 2013 ของ www.chiangraifocus.com
 
UIP
Pageviews
Returns
มกราคม 2013
1,315,436
12,313,912
10,713,317
กุมภาพันธ์ 2013
1,223,956 [bullet_down]
11,693,891
10,085,701
มีนาคม 2013
1,359,040 [bullet_up]
13,225,834
11,392,608
เมษายน 2013
1,177,794 [bullet_down]
10,916,919
9,287,574
พฤษภาคม 2013
1,296,887 [bullet_up]
12,231,122
10,379,903
มิถุนายน 2013
1,291,583 [bullet_down]
11,950,751
10,144,277
กรกฎาคม 2013
1,374,925 [bullet_up]
12,485,417
10,514,430
สิงหาคม 2013
1,359,400 [bullet_down]
12,131,312
10,184,180
กันยายน 2013
1,340,350 [bullet_down]
12,417,760
10,293,221
ตุลาคม 2013
1,317,388 [bullet_down]
12,159,743
10,224,915
พฤศจิกายน 2013
1,132,768 [bullet_down]
10,557,852
8,930,925
ธันวาคม 2013
1,098,050 [bullet_down]
10,022,064
8,312,443