ข้อมูลสถิติรายชั่วโมงของวันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2017 ของ www.chiangraifocus.com
 
UIP
Pageviews
Returns
ชั่วโมงที่ 0
1,009
3,700
2,620
ชั่วโมงที่ 1
567 [bullet_down]
2,122
1,464
ชั่วโมงที่ 2
327 [bullet_down]
1,026
675
ชั่วโมงที่ 3
264 [bullet_down]
1,176
876
ชั่วโมงที่ 4
250 [bullet_down]
891
610
ชั่วโมงที่ 5
351 [bullet_up]
1,297
911
ชั่วโมงที่ 6
648 [bullet_up]
2,734
2,064
ชั่วโมงที่ 7
1,003 [bullet_up]
4,203
3,062
ชั่วโมงที่ 8
1,564 [bullet_up]
7,018
5,138
ชั่วโมงที่ 9
2,380 [bullet_up]
10,762
7,913
ชั่วโมงที่ 10
2,757 [bullet_up]
13,392
10,125
ชั่วโมงที่ 11
2,899 [bullet_up]
12,892
9,536
ชั่วโมงที่ 12
2,583 [bullet_down]
11,265
8,152
ชั่วโมงที่ 13
2,859 [bullet_up]
12,802
9,345
ชั่วโมงที่ 14
2,895 [bullet_up]
14,091
10,552
ชั่วโมงที่ 15
2,861 [bullet_down]
12,187
8,717
ชั่วโมงที่ 16
2,499 [bullet_down]
10,894
7,950
ชั่วโมงที่ 17
1,960 [bullet_down]
7,894
5,656
ชั่วโมงที่ 18
1,846 [bullet_down]
7,303
5,145
ชั่วโมงที่ 19
2,106 [bullet_up]
9,091
6,547
ชั่วโมงที่ 20
2,735 [bullet_up]
12,137
8,921
ชั่วโมงที่ 21
2,728 [bullet_down]
12,613
9,371
ชั่วโมงที่ 22
2,311 [bullet_down]
9,605
6,938
ชั่วโมงที่ 23
1,654 [bullet_down]
6,887
5,041
สรุปสถิติรายวัน
(ไม่ใช่ผลรวมรายชั่วโมง)
31,823
187,982
137,329