ข้อมูลสถิติรายวันของเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2017 ของ www.chiangraifocus.com
 
UIP
Pageviews
Returns
1 กุมภาพันธ์ 2017
35,535
202,607
145,128
2 กุมภาพันธ์ 2017
35,975 [bullet_up]
200,282
141,743
3 กุมภาพันธ์ 2017
34,790 [bullet_down]
194,611
138,921
4 กุมภาพันธ์ 2017
32,823 [bullet_down]
172,716
120,906
5 กุมภาพันธ์ 2017
33,010 [bullet_up]
164,245
113,310
6 กุมภาพันธ์ 2017
37,470 [bullet_up]
211,569
151,095
7 กุมภาพันธ์ 2017
37,440 [bullet_down]
209,398
149,120
8 กุมภาพันธ์ 2017
36,123 [bullet_down]
206,087
148,565
9 กุมภาพันธ์ 2017
35,124 [bullet_down]
197,909
142,422
10 กุมภาพันธ์ 2017
34,023 [bullet_down]
188,232
134,839
11 กุมภาพันธ์ 2017
29,669 [bullet_down]
160,024
114,522
12 กุมภาพันธ์ 2017
29,268 [bullet_down]
155,116
110,582
13 กุมภาพันธ์ 2017
32,058 [bullet_up]
174,986
125,275
14 กุมภาพันธ์ 2017
31,194 [bullet_down]
182,892
134,076
15 กุมภาพันธ์ 2017
33,159 [bullet_up]
195,533
142,324
16 กุมภาพันธ์ 2017
32,098 [bullet_down]
189,277
137,995
17 กุมภาพันธ์ 2017
31,823 [bullet_down]
187,982
137,329
18 กุมภาพันธ์ 2017
30,431 [bullet_down]
162,876
115,972
19 กุมภาพันธ์ 2017
30,068 [bullet_down]
163,051
116,842
20 กุมภาพันธ์ 2017
34,581 [bullet_up]
206,268
150,310
21 กุมภาพันธ์ 2017
34,318 [bullet_down]
206,271
150,615
22 กุมภาพันธ์ 2017
34,223 [bullet_down]
208,904
152,757
23 กุมภาพันธ์ 2017
32,292 [bullet_down]
194,584
142,107
24 กุมภาพันธ์ 2017
31,666 [bullet_down]
188,917
137,490
25 กุมภาพันธ์ 2017
29,370 [bullet_down]
167,386
120,957
26 กุมภาพันธ์ 2017
28,806 [bullet_down]
159,971
116,158
27 กุมภาพันธ์ 2017
33,380 [bullet_up]
201,307
147,335
28 กุมภาพันธ์ 2017
32,741 [bullet_down]
198,624
145,749