ข้อมูลสถิติรายวันของเดือนกันยายน ปี 2013 ของ www.chiangraifocus.com
 
UIP
Pageviews
Returns
1 กันยายน 2013
40,263
340,319
279,820
2 กันยายน 2013
45,949 [bullet_up]
420,978
348,988
3 กันยายน 2013
45,698 [bullet_down]
431,853
361,340
4 กันยายน 2013
46,078 [bullet_up]
436,749
365,383
5 กันยายน 2013
48,717 [bullet_up]
449,592
371,561
6 กันยายน 2013
43,674 [bullet_down]
413,825
345,083
7 กันยายน 2013
41,134 [bullet_down]
354,907
292,630
8 กันยายน 2013
41,419 [bullet_up]
354,040
291,737
9 กันยายน 2013
45,617 [bullet_up]
434,817
363,078
10 กันยายน 2013
46,548 [bullet_up]
431,134
359,074
11 กันยายน 2013
46,300 [bullet_down]
443,378
371,654
12 กันยายน 2013
46,462 [bullet_up]
435,444
362,756
13 กันยายน 2013
44,225 [bullet_down]
410,973
341,943
14 กันยายน 2013
35,245 [bullet_down]
299,392
245,984
15 กันยายน 2013
38,153 [bullet_up]
341,086
283,747
16 กันยายน 2013
43,383 [bullet_up]
412,284
342,474
17 กันยายน 2013
45,365 [bullet_up]
437,073
364,794
18 กันยายน 2013
46,011 [bullet_up]
419,972
348,089
19 กันยายน 2013
44,054 [bullet_down]
408,955
337,774
20 กันยายน 2013
42,644 [bullet_down]
387,679
318,917
21 กันยายน 2013
39,332 [bullet_down]
343,324
281,453
22 กันยายน 2013
38,595 [bullet_down]
341,348
280,428
23 กันยายน 2013
44,285 [bullet_up]
423,306
350,235
24 กันยายน 2013
43,951 [bullet_down]
436,192
361,349
25 กันยายน 2013
44,115 [bullet_up]
419,672
345,865
26 กันยายน 2013
44,547 [bullet_up]
433,522
360,601
27 กันยายน 2013
42,913 [bullet_down]
413,877
343,949
28 กันยายน 2013
40,716 [bullet_down]
372,391
307,215
29 กันยายน 2013
82,139 [bullet_up]
775,771
641,343
30 กันยายน 2013
42,818 [bullet_down]
393,907
323,957