ข้อมูลสถิติรายวันของเดือนกรกฎาคม ปี 2013 ของ www.chiangraifocus.com
 
UIP
Pageviews
Returns
1 กรกฎาคม 2013
44,651
434,031
370,991
2 กรกฎาคม 2013
45,006 [bullet_up]
434,377
370,361
3 กรกฎาคม 2013
44,539 [bullet_down]
439,819
375,658
4 กรกฎาคม 2013
44,427 [bullet_down]
432,411
369,169
5 กรกฎาคม 2013
42,915 [bullet_down]
381,610
318,701
6 กรกฎาคม 2013
41,139 [bullet_down]
323,910
266,917
7 กรกฎาคม 2013
40,698 [bullet_down]
337,676
282,647
8 กรกฎาคม 2013
45,735 [bullet_up]
433,292
367,248
9 กรกฎาคม 2013
45,805 [bullet_up]
439,738
372,388
10 กรกฎาคม 2013
46,008 [bullet_up]
428,253
362,078
11 กรกฎาคม 2013
45,649 [bullet_down]
438,363
371,889
12 กรกฎาคม 2013
43,536 [bullet_down]
420,889
357,141
13 กรกฎาคม 2013
41,368 [bullet_down]
348,632
291,473
14 กรกฎาคม 2013
41,423 [bullet_up]
363,838
304,932
15 กรกฎาคม 2013
46,929 [bullet_up]
437,151
370,349
16 กรกฎาคม 2013
46,384 [bullet_down]
430,453
363,459
17 กรกฎาคม 2013
46,678 [bullet_up]
429,514
362,555
18 กรกฎาคม 2013
45,897 [bullet_down]
416,420
351,006
19 กรกฎาคม 2013
41,912 [bullet_down]
369,508
309,432
20 กรกฎาคม 2013
36,666 [bullet_down]
299,856
249,173
21 กรกฎาคม 2013
38,829 [bullet_up]
314,158
261,396
22 กรกฎาคม 2013
42,560 [bullet_up]
359,714
300,490
23 กรกฎาคม 2013
47,119 [bullet_up]
406,074
340,718
24 กรกฎาคม 2013
48,848 [bullet_up]
451,176
380,600
25 กรกฎาคม 2013
48,053 [bullet_down]
437,135
370,036
26 กรกฎาคม 2013
46,429 [bullet_down]
434,867
365,042
27 กรกฎาคม 2013
44,601 [bullet_down]
401,851
333,681
28 กรกฎาคม 2013
43,036 [bullet_down]
373,857
309,955
29 กรกฎาคม 2013
47,486 [bullet_up]
454,334
382,028
30 กรกฎาคม 2013
48,265 [bullet_up]
428,892
359,932
31 กรกฎาคม 2013
42,334 [bullet_down]
383,618
322,985