ข้อมูลสถิติรายวันของเดือนมิถุนายน ปี 2013 ของ www.chiangraifocus.com
 
UIP
Pageviews
Returns
1 มิถุนายน 2013
40,514
352,658
295,246
2 มิถุนายน 2013
40,169 [bullet_down]
345,928
290,748
3 มิถุนายน 2013
44,839 [bullet_up]
409,243
345,152
4 มิถุนายน 2013
33,642 [bullet_down]
304,342
254,253
5 มิถุนายน 2013
45,097 [bullet_up]
447,670
383,762
6 มิถุนายน 2013
44,151 [bullet_down]
423,229
360,962
7 มิถุนายน 2013
42,831 [bullet_down]
404,082
343,545
8 มิถุนายน 2013
40,917 [bullet_down]
369,002
313,418
9 มิถุนายน 2013
40,657 [bullet_down]
359,655
304,140
10 มิถุนายน 2013
44,594 [bullet_up]
427,970
364,716
11 มิถุนายน 2013
45,024 [bullet_up]
438,436
375,725
12 มิถุนายน 2013
45,256 [bullet_up]
428,926
366,503
13 มิถุนายน 2013
45,627 [bullet_up]
419,271
356,967
14 มิถุนายน 2013
42,947 [bullet_down]
405,550
346,308
15 มิถุนายน 2013
41,628 [bullet_down]
354,299
298,297
16 มิถุนายน 2013
41,536 [bullet_down]
353,821
297,941
17 มิถุนายน 2013
45,707 [bullet_up]
431,883
368,448
18 มิถุนายน 2013
45,174 [bullet_down]
432,367
368,604
19 มิถุนายน 2013
45,697 [bullet_up]
424,226
360,971
20 มิถุนายน 2013
45,005 [bullet_down]
436,442
372,290
21 มิถุนายน 2013
43,991 [bullet_down]
415,984
354,051
22 มิถุนายน 2013
42,163 [bullet_down]
375,184
317,760
23 มิถุนายน 2013
42,397 [bullet_up]
364,407
306,222
24 มิถุนายน 2013
46,237 [bullet_up]
442,520
376,899
25 มิถุนายน 2013
45,814 [bullet_down]
448,944
383,106
26 มิถุนายน 2013
44,337 [bullet_down]
425,908
362,991
27 มิถุนายน 2013
44,463 [bullet_up]
424,034
360,268
28 มิถุนายน 2013
42,246 [bullet_down]
402,803
342,875
29 มิถุนายน 2013
38,720 [bullet_down]
309,809
255,781
30 มิถุนายน 2013
40,203 [bullet_up]
372,158
316,328