ข้อมูลสถิติรายวันของเดือนพฤษภาคม ปี 2013 ของ www.chiangraifocus.com
 
UIP
Pageviews
Returns
1 พฤษภาคม 2013
40,907
401,925
344,095
2 พฤษภาคม 2013
41,698 [bullet_up]
389,934
331,987
3 พฤษภาคม 2013
40,821 [bullet_down]
380,720
323,652
4 พฤษภาคม 2013
38,316 [bullet_down]
353,672
301,027
5 พฤษภาคม 2013
37,751 [bullet_down]
344,775
292,254
6 พฤษภาคม 2013
42,271 [bullet_up]
387,571
329,054
7 พฤษภาคม 2013
43,733 [bullet_up]
440,795
377,366
8 พฤษภาคม 2013
43,509 [bullet_down]
435,319
372,372
9 พฤษภาคม 2013
43,550 [bullet_up]
428,699
365,514
10 พฤษภาคม 2013
42,256 [bullet_down]
413,810
352,763
11 พฤษภาคม 2013
39,987 [bullet_down]
357,708
300,874
12 พฤษภาคม 2013
24,289 [bullet_down]
204,036
170,754
13 พฤษภาคม 2013
43,625 [bullet_up]
399,419
336,796
14 พฤษภาคม 2013
43,839 [bullet_up]
422,431
358,902
15 พฤษภาคม 2013
42,816 [bullet_down]
412,107
348,416
16 พฤษภาคม 2013
42,496 [bullet_down]
417,515
355,477
17 พฤษภาคม 2013
42,192 [bullet_down]
406,637
344,173
18 พฤษภาคม 2013
40,536 [bullet_down]
362,131
304,668
19 พฤษภาคม 2013
39,562 [bullet_down]
360,956
305,952
20 พฤษภาคม 2013
43,109 [bullet_up]
413,879
352,103
21 พฤษภาคม 2013
42,863 [bullet_down]
406,974
345,068
22 พฤษภาคม 2013
43,917 [bullet_up]
416,421
352,833
23 พฤษภาคม 2013
43,569 [bullet_down]
419,066
355,902
24 พฤษภาคม 2013
41,682 [bullet_down]
371,967
314,363
25 พฤษภาคม 2013
41,683 [bullet_up]
362,298
304,056
26 พฤษภาคม 2013
41,647 [bullet_down]
358,318
300,920
27 พฤษภาคม 2013
45,519 [bullet_up]
434,357
369,965
28 พฤษภาคม 2013
45,624 [bullet_up]
446,368
380,615
29 พฤษภาคม 2013
45,738 [bullet_up]
440,981
374,965
30 พฤษภาคม 2013
44,928 [bullet_down]
434,842
369,457
31 พฤษภาคม 2013
42,454 [bullet_down]
405,491
343,560