ข้อมูลสถิติรายวันของเดือนมีนาคม ปี 2013 ของ www.chiangraifocus.com
 
UIP
Pageviews
Returns
1 มีนาคม 2013
42,934
423,025
363,866
2 มีนาคม 2013
41,832 [bullet_down]
403,883
348,739
3 มีนาคม 2013
42,586 [bullet_up]
407,011
351,614
4 มีนาคม 2013
47,098 [bullet_up]
511,799
446,129
5 มีนาคม 2013
46,468 [bullet_down]
483,928
418,503
6 มีนาคม 2013
46,564 [bullet_up]
470,579
405,745
7 มีนาคม 2013
46,733 [bullet_up]
480,163
414,666
8 มีนาคม 2013
44,876 [bullet_down]
452,564
390,776
9 มีนาคม 2013
42,207 [bullet_down]
388,814
332,387
10 มีนาคม 2013
41,831 [bullet_down]
387,556
332,425
11 มีนาคม 2013
47,604 [bullet_up]
451,780
387,552
12 มีนาคม 2013
47,623 [bullet_up]
464,079
399,271
13 มีนาคม 2013
46,747 [bullet_down]
446,187
383,309
14 มีนาคม 2013
46,264 [bullet_down]
450,479
388,460
15 มีนาคม 2013
44,702 [bullet_down]
437,846
376,363
16 มีนาคม 2013
40,817 [bullet_down]
373,477
319,466
17 มีนาคม 2013
41,462 [bullet_up]
386,393
331,438
18 มีนาคม 2013
45,719 [bullet_up]
445,427
384,876
19 มีนาคม 2013
46,207 [bullet_up]
453,237
390,914
20 มีนาคม 2013
45,089 [bullet_down]
434,117
374,017
21 มีนาคม 2013
44,288 [bullet_down]
417,447
358,851
22 มีนาคม 2013
43,064 [bullet_down]
410,032
352,790
23 มีนาคม 2013
40,333 [bullet_down]
362,908
309,558
24 มีนาคม 2013
39,782 [bullet_down]
363,544
310,621
25 มีนาคม 2013
44,014 [bullet_up]
429,717
369,933
26 มีนาคม 2013
44,915 [bullet_up]
444,369
384,580
27 มีนาคม 2013
44,867 [bullet_down]
454,334
394,264
28 มีนาคม 2013
43,764 [bullet_down]
446,768
387,137
29 มีนาคม 2013
41,886 [bullet_down]
428,387
371,059
30 มีนาคม 2013
38,588 [bullet_down]
359,015
306,611
31 มีนาคม 2013
38,176 [bullet_down]
356,969
306,688