ข้อมูลสถิติรายวันของเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2013 ของ www.chiangraifocus.com
 
UIP
Pageviews
Returns
1 กุมภาพันธ์ 2013
40,873
404,127
348,476
2 กุมภาพันธ์ 2013
38,457 [bullet_down]
348,356
297,477
3 กุมภาพันธ์ 2013
37,130 [bullet_down]
308,185
258,469
4 กุมภาพันธ์ 2013
37,922 [bullet_up]
336,246
285,344
5 กุมภาพันธ์ 2013
45,550 [bullet_up]
446,668
386,484
6 กุมภาพันธ์ 2013
46,060 [bullet_up]
456,055
395,055
7 กุมภาพันธ์ 2013
45,097 [bullet_down]
451,860
388,664
8 กุมภาพันธ์ 2013
42,249 [bullet_down]
412,291
356,786
9 กุมภาพันธ์ 2013
38,690 [bullet_down]
357,836
305,156
10 กุมภาพันธ์ 2013
40,283 [bullet_up]
380,517
327,181
11 กุมภาพันธ์ 2013
46,754 [bullet_up]
477,940
415,621
12 กุมภาพันธ์ 2013
46,440 [bullet_down]
461,028
399,503
13 กุมภาพันธ์ 2013
45,596 [bullet_down]
461,376
399,800
14 กุมภาพันธ์ 2013
42,297 [bullet_down]
419,360
362,848
15 กุมภาพันธ์ 2013
33,497 [bullet_down]
310,598
265,167
16 กุมภาพันธ์ 2013
41,706 [bullet_up]
385,558
332,604
17 กุมภาพันธ์ 2013
43,083 [bullet_up]
388,240
334,644
18 กุมภาพันธ์ 2013
49,453 [bullet_up]
481,528
417,871
19 กุมภาพันธ์ 2013
49,472 [bullet_up]
472,799
410,842
20 กุมภาพันธ์ 2013
49,616 [bullet_up]
454,538
392,213
21 กุมภาพันธ์ 2013
48,264 [bullet_down]
468,586
406,667
22 กุมภาพันธ์ 2013
46,060 [bullet_down]
435,468
376,012
23 กุมภาพันธ์ 2013
42,651 [bullet_down]
382,193
328,802
24 กุมภาพันธ์ 2013
41,455 [bullet_down]
372,661
319,835
25 กุมภาพันธ์ 2013
44,979 [bullet_up]
416,812
359,888
26 กุมภาพันธ์ 2013
48,160 [bullet_up]
476,215
414,285
27 กุมภาพันธ์ 2013
47,060 [bullet_down]
470,806
406,827
28 กุมภาพันธ์ 2013
45,102 [bullet_down]
456,044
393,180