ข้อมูลสถิติรายวันของเดือนพฤศจิกายน ปี 2013 ของ www.chiangraifocus.com
 
UIP
Pageviews
Returns
1 พฤศจิกายน 2013
40,943
390,666
332,003
2 พฤศจิกายน 2013
38,161 [bullet_down]
335,155
280,030
3 พฤศจิกายน 2013
38,173 [bullet_up]
334,355
280,093
4 พฤศจิกายน 2013
41,431 [bullet_up]
404,879
343,903
5 พฤศจิกายน 2013
40,287 [bullet_down]
391,132
332,533
6 พฤศจิกายน 2013
2,249 [bullet_down]
0
0
7 พฤศจิกายน 2013
25,527 [bullet_up]
135,337
113,203
8 พฤศจิกายน 2013
29,619 [bullet_up]
289,023
245,633
9 พฤศจิกายน 2013
31,913 [bullet_up]
278,411
233,829
10 พฤศจิกายน 2013
34,024 [bullet_up]
302,289
254,192
11 พฤศจิกายน 2013
38,721 [bullet_up]
373,506
316,636
12 พฤศจิกายน 2013
40,573 [bullet_up]
396,281
336,193
13 พฤศจิกายน 2013
43,564 [bullet_up]
417,318
354,639
14 พฤศจิกายน 2013
43,110 [bullet_down]
409,820
347,794
15 พฤศจิกายน 2013
40,489 [bullet_down]
371,248
314,823
16 พฤศจิกายน 2013
37,834 [bullet_down]
316,650
264,344
17 พฤศจิกายน 2013
34,037 [bullet_down]
282,114
235,139
18 พฤศจิกายน 2013
42,486 [bullet_up]
410,748
350,697
19 พฤศจิกายน 2013
44,273 [bullet_up]
463,475
397,344
20 พฤศจิกายน 2013
44,217 [bullet_down]
447,636
381,571
21 พฤศจิกายน 2013
43,462 [bullet_down]
439,785
375,003
22 พฤศจิกายน 2013
42,179 [bullet_down]
406,099
344,659
23 พฤศจิกายน 2013
38,952 [bullet_down]
348,001
292,290
24 พฤศจิกายน 2013
38,203 [bullet_down]
339,789
284,433
25 พฤศจิกายน 2013
42,073 [bullet_up]
424,295
359,876
26 พฤศจิกายน 2013
42,627 [bullet_up]
429,213
364,080
27 พฤศจิกายน 2013
43,257 [bullet_up]
442,523
375,698
28 พฤศจิกายน 2013
43,710 [bullet_up]
427,355
361,198
29 พฤศจิกายน 2013
42,854 [bullet_down]
390,357
327,421
30 พฤศจิกายน 2013
23,820 [bullet_down]
160,392
131,668