ข้อมูลสถิติรายวันของเดือนมกราคม ปี 2013 ของ www.chiangraifocus.com
 
UIP
Pageviews
Returns
1 มกราคม 2013
31,085
259,986
225,686
2 มกราคม 2013
25,074 [bullet_down]
200,581
171,671
3 มกราคม 2013
11,717 [bullet_down]
40,739
26,690
4 มกราคม 2013
37,002 [bullet_up]
318,651
278,969
5 มกราคม 2013
42,880 [bullet_up]
370,674
324,063
6 มกราคม 2013
43,601 [bullet_up]
387,999
332,648
7 มกราคม 2013
47,376 [bullet_up]
456,460
400,692
8 มกราคม 2013
47,406 [bullet_up]
465,453
410,483
9 มกราคม 2013
47,499 [bullet_up]
454,069
398,209
10 มกราคม 2013
46,008 [bullet_down]
436,373
382,683
11 มกราคม 2013
43,755 [bullet_down]
419,791
368,691
12 มกราคม 2013
40,439 [bullet_down]
354,583
310,107
13 มกราคม 2013
42,072 [bullet_up]
372,875
325,899
14 มกราคม 2013
47,651 [bullet_up]
459,427
403,996
15 มกราคม 2013
46,187 [bullet_down]
453,727
398,719
16 มกราคม 2013
46,884 [bullet_up]
445,603
389,400
17 มกราคม 2013
44,358 [bullet_down]
391,276
337,937
18 มกราคม 2013
43,459 [bullet_down]
418,239
365,235
19 มกราคม 2013
41,920 [bullet_down]
381,933
333,106
20 มกราคม 2013
42,222 [bullet_up]
390,008
339,725
21 มกราคม 2013
48,433 [bullet_up]
483,976
423,057
22 มกราคม 2013
48,872 [bullet_up]
475,507
415,733
23 มกราคม 2013
47,405 [bullet_down]
453,134
393,932
24 มกราคม 2013
46,352 [bullet_down]
438,988
381,011
25 มกราคม 2013
43,827 [bullet_down]
409,670
353,871
26 มกราคม 2013
40,438 [bullet_down]
369,421
319,066
27 มกราคม 2013
41,951 [bullet_up]
383,106
330,695
28 มกราคม 2013
46,393 [bullet_up]
469,071
406,470
29 มกราคม 2013
44,887 [bullet_down]
459,336
396,922
30 มกราคม 2013
45,270 [bullet_up]
478,039
413,734
31 มกราคม 2013
43,013 [bullet_down]
415,217
354,217