การสมัครสมาชิก และการใช้งาน
ขั้นตอนสมัครสมาชิก
การติดโค้ดในเว็บเว็บไซต์
ต้องติดโค้ดเก็บสถิติที่หน้าเว็บเพจใดบ้าง
ภาพไอคอนเก็บสถิติไม่แสดง
การแก้ข้อมูลส่วนตัว/ข้อมูลเว็บไซต์
การปิดบังข้อมูลสถิติเพื่อความเป็นส่วนตัว
เกี่ยวกับข้อมูลสถิติ
การจัดอันดับเว็บไซต์
การอัพเดทข้อมูลสถิติ
Unique IP (UIP) คืออะไร
Pageview (PV) คืออะไร
Referrer คืออะไร
Domain คืออะไร
Search Engine/Keyword คืออะไร
การคำนวณ UIP
ข้อมูลสถิติไม่ตรงกับผู้ให้บริการ Webstats รายอื่น

เลือกหัวข้อที่ท่านต้องการ
กรุณาเลือกหัวข้อที่ท่านต้องการทราบข้อมูลจากเมนูด้านบน